No3054嫩模蜜桃cc私房脱灰色缕空连身裙露性感内衣肉丝裤袜迷人诱惑写真61P蜜桃cc秀人网

No3054嫩模蜜桃cc私房脱灰色缕空连身裙露性感内衣肉丝裤袜迷人诱惑写真61P蜜桃cc秀人网

贵者后贱,富者乍贫,有常贵,有常富,有暴富,有暴贫,有暴乐,有暴苦,有始乐后苦,有离绝蕴结,忧恐喜怒者。每服三十丸,温酒盐汤不拘时吞下。

里寒者,宜真武汤。盖胃属阴,外寒里热。

若时行寒疫及病患素虚寒者,正用古方,不在加减矣。产后胎前虽有多证,不能尽述,总不外阴阳表里之治,在临证者以意消息之耳。

故病而即渴不恶寒也。一、宿痰失道,非惟人不识,自仙授以来,惟余一派知之。

恐则气却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气下也。 太阳蓄血发狂,则少腹硬痛,小便自利。

亦有一时冒寒而便为热病者,或感四时不正乖戾之气,或随气运兴衰变动,或内外诸邪所伤,或因他病变成,或因他人传染皆能成之,但以分门随证治之耳。小柴胡加芒硝入,合桂柴胡桂枝汤。

Leave a Reply