No4335模特艾静香成都旅拍私房透明黑纱半脱露情趣花朵内衣诱惑写真46P艾静香秀人网

No4335模特艾静香成都旅拍私房透明黑纱半脱露情趣花朵内衣诱惑写真46P艾静香秀人网

并宜服此,以滋化源。用补中益气汤而愈。

一小儿腹痛吐舌,流涎作渴,饮冷便秘,用清凉饮下之,顿安。一小儿饮食不调,腹胀身黄,小便金色,杂用自治之剂,作渴饮水,余谓胃气实热。

耳后微赤,此少阳经风热,用柴胡饮子清肝生血。若口鼻吸风寒之气,脾胃受生冷之食而作者,先用理中汤,后用异功散。

若抑面卧者,乃心气实,气不得上下流通也,泻心散主之。 至十六岁,秋初毕姻后,腹痛又作,唇面黯爪甲青,余先君用八味丸补火随愈;服四两许,痛不再作。

乃朝用异功散加升麻、柴胡;夕用异一小儿素嗜肉食腹痛,大便不调。如因惊而泻青色,宜朱砂丸,大忌凉惊丸。

丹溪先生云∶冬月吐虫,多是胃气虚寒。星苏散治诸风口噤不语。

Leave a Reply