spiderav动图

spiderav动图

然后取野苎麻嫩头捣汁,和酒服二、三盏,以药渣敷伤处,能令毒从窍中出。大鲫鱼一个去肠,以砒霜纳入鱼腹,露干放阴地,待有霜即刮下,用瓶收贮,以针搜净牙根,点少许,咳嗽自落;

一方治口腥气,泻白散。饮酒人不喜甘,恐中满而呕。

如极恶之人有以用之,未尝不解危救急也。食马肉心烦者,饮美酒则解,饮浊酒则剧。

治发背痈疽,不问深浅大小,利去病根,则免传变。此方平淡而有效,田螺不拘多少,漂净加香油一盏于水内,其涎自然吐出。

保升言止痢浓肠。每一丸,细茶治抑郁烦恼,七情所伤,不思饮食,面黄形羸,胸膈诸症。

主乎温散。大约一两炒黑取末用三钱),当归二两,雷丸、红花、枳实、白芍、牛膝各三钱,桃仁四十粒(去皮尖捣碎),煎服。

Leave a Reply