No2952女神周于希Sandy酒店真实场景主题床上黑色情趣内衣诱惑写真98P周于希秀人网

No2952女神周于希Sandy酒店真实场景主题床上黑色情趣内衣诱惑写真98P周于希秀人网

是方也,简易而效捷,暑途用之,诚为至便;但于老弱、阴虚之人,不堪与也。腠理不密,则津液外泄,而肺气虚,虚则补其母,故用桂枝同甘草,外散风邪以救表,内伐肝木以防脾;佐以芍药泻木而固脾;使以姜枣行脾之津液而和营卫。

苦能下热,故用大黄;咸能软坚,故用僵蚕、牡蛎。 凡此两感之证,欲汗之则有里,欲下之则有表,表里不能一治,故《内经》、仲景皆称必死而无活法。

吴鹤皋曰∶渴而喜饮水者,易之;渴而不能饮水者,虽渴犹宜半夏也;此湿为本,热为标,湿极而兼胜己之化,非真象也。此论常疟寒热之理也。

仲景于伤寒则详之,而中寒未之及何也。 按∶瘦胎饮又名枳壳散,治胎肥难产,临月服之。

蜀漆、云母、龙骨,既经烧炼,则味涩而辛热,味涩可以固既脱之阳,辛热可以消固结之阴。经曰咸能软坚,故可以开宿食顽痰;苦能涌泄,故探之则易吐矣。

火乘于肺,喉咙淫淫而痒,故令有声。胃虚则不能容受,故不嗜食;脾虚则不能运本方去山楂、麦芽,加茯苓、炙甘草,名益气健脾丸∶治脾虚食少。

Leave a Reply