s田优电梯故障2香汗淋漓

s田优电梯故障2香汗淋漓

惟呕多者用半夏,不用栝蒌。若暴病及未曾汗下吐者,则风寒邪热,痰火积饮,皆能眩晕。

人参白虎汤见潮热。发汗若下之,而烦热胸中窒者,栀子豆豉汤主之。

阳明病,下血谵语者,此为热入血室。 赵嗣真曰∶按仲景论,谓冬月冒寒,伏藏于肌肤而未即病,因春温气所变则为热。

必须破的而后用,又恐病危有所不逮,既不可不救,又不可失之苟且。然诸火皆起于心,心与小肠为表里,凡治心火,莫如利小便。

而条下注明表汗未出,表症尚在者,未可服。今为小便数,少津液,当还入胃,故不久必大便也。

 但头汗出者,刺期门,随其实而泄之,然汗出而愈。太阴腹满,吐,食不下,自利而腹自痛,非阳明下症腹痛,若误下之,则胸下结硬。

Leave a Reply