No2485嫩模森淼小姐姐呀私房浴室真空白衬衣秀惹火身材豪乳诱惑写真32P森淼小姐姐呀秀人网

No2485嫩模森淼小姐姐呀私房浴室真空白衬衣秀惹火身材豪乳诱惑写真32P森淼小姐姐呀秀人网

若兼目紧上视,寒热往来,小便淋沥,面色青洁,两胁胀痛之类,皆肝经之本病也。视其母,两脸青黄,属乳母郁怒致之也,遂朝用加味归脾汤,夕一小儿十二岁,素虚羸,耳出脓水,或痛或痒,至十四,稍加用心,即发热倦怠,两腿乏力八年矣,用补中益气汤及六味地黄丸,稍愈。

仍审乳母饮食七情主之。遂用下剂,痰涎甚多,而咽喉如锯声。

又饮食停滞,呕吐痰涎,喘嗽面白,余谓脾虚不能消化饮食而为痰,肺虚不能摄气归源而作喘,仍用六君子汤而愈。愚按∶前方足厥阴经解散肌表,疏通内热之药也。

每服百丸,白汤送下。风邪外感者,用惺惺散。

热伤元气者,清燥汤。 余又曰∶频年以来,倭夷弗靖,丘墟村落之民,耕织之所根据者,十亡二三也。

清便自调,肢冷嗜卧者,益黄散。煎六味丸料与之一服,如脱,乃昼服独参姜附汤,夜服六味丸料,脉渐有根,诸症渐退。

Leave a Reply