Vol127温心怡粉红公主情趣内衣露豪乳遮点喷血诱惑40P温心怡尤物馆

Vol127温心怡粉红公主情趣内衣露豪乳遮点喷血诱惑40P温心怡尤物馆

太阴湿土,乃脾胃之气也。弦细无力者,虚也。

为毛骨血肉者,精也。自上下者,过于胃则不可治,自下上者,过于脾则不可治。

用之一以制干姜之辛热,一以保肺家之精液,一以使肺气下归于肾,而藏子宫,得金水相生之妙。 倚伏者,即《内经》先伤于风,后伤于寒,如弩中之矢也。

寒疫者,非时感冒之暴寒,亦时行之气也。今按∶甲子丙子戊子壬子丙午庚午壬午甲戌丙戌壬戌乙巳丁巳乙亥辛亥丁壬己壬辛壬癸壬癸壬癸卯今捡件日,避诸禁合药服针灸治病皆吉。

左关与左尺盛者,房劳郁气也。 各从症治,或养神,或补气,或温经分水可也。

留伏二义,《金匮》论之最详。至内虚而外感亦易入矣,此犹河图之生数有亏而成数亦因之而损也。

Leave a Reply