FeiLin嗲囡囡VOL176嫩模大蜜私房真空外套露豪乳性感旗子内衣秀纹身诱惑33P大蜜嗲囡囡

FeiLin嗲囡囡VOL176嫩模大蜜私房真空外套露豪乳性感旗子内衣秀纹身诱惑33P大蜜嗲囡囡

热邪不燥胃津,必耗肾液。以烦为热,又何疑乎。

温疫乃伤寒再感温气而成,实相似而非也。 阳脉皆为男,阴脉皆为女。

若肾脉微涩,左手关后尺内脉浮,或肝脉沈急,或尺脉滑而断绝不匀,皆经闭不调之候也。天五生土,地十成之,在人身则为脾。

大人虚劳同此积滞,同此营卫,后学者何不因小儿所致疳积,推而知大人所致之虚劳,因先哲疳积之效力,推而用仲景之大黄廑虫丸也。冲脉,又足少阴肾。

阴血者色必黄,黄如酱瓣。 耳目所以视听者,魄之为也。

诸热瞀瘈,暴瘖昧,躁扰狂越,骂詈惊骇,跗肿酸疼,气热上冲,禁栗如丧神守,嚏呕,疮疡喉痹,耳鸣耳聋,呕涌溢食不下,目昧不明,暴注目闰瘈,暴病暴死,皆属于火。脾中有己土,故能降,胃中有戊土,故能升。

Leave a Reply