No093嫩模晶晶私房薄纱裹身大尺度全裸露美乳翘臀极致诱惑33P晶晶轰趴猫

No093嫩模晶晶私房薄纱裹身大尺度全裸露美乳翘臀极致诱惑33P晶晶轰趴猫

非人参、竹叶,不能止虚烦。 若脉浮大,或有表证,先用小柴胡汤,表已解,下之。

经曰∶阳明病,心下硬满,不可下,下之,利不止而死。此为良法。

 脉见沉实有力,急当攻里,下之。  湿家为病,一身尽痛,发热,身如熏黄,小便不利者,五苓散;小便自利,无黄者,术附汤;身烦疼者,麻黄汤加苍术。

 非半夏、姜汁,不能止呕吐。二者为荣卫俱病,法用大青龙汤。

湿家为病,一身尽痛,发热,身如熏黄,小便不利者,五苓散;小便自利,无黄者,术附汤;身烦疼者,麻黄汤加苍术。又有被火劫者,有亡阳者,名各不同。

误下太阴,结胸,项强,大陷胸丸。 太阳少阳合病,自利而呕,黄芩加半夏生姜汤。

Leave a Reply