T022第二个情人节写真套图67P爱丽莎尤果网

T022第二个情人节写真套图67P爱丽莎尤果网

臼捣千杵,方聚众人急下手丸。【注】病有生死,治有难易。

如寒似热,诸药无灵。【注】风湿寒之邪合而为痉,其证则背反张,摇头口噤,项强拘急,转侧艰难,身热足寒,面目赤色也。

 主痫螈、惊悸、健忘,止烦满、短气、脏伤咳嗽,疗饮食不下,肌肉疼痛。 失汗下,谓应汗不汗,应下不下,失其汗下之时也。

外则用后法,作起一身气血引散冷块。 发热恶寒发于阳表也,有汗宜桂枝汤,无汗宜麻黄汤。

 里之正气与邪气并出于表,则表热里虚,是以烦热汗出而脉浮也。凡有此疾,在手心则用洪宝丹,于手心环围敷之,以截其血。

寒则腠理益闭而怫热益加故也。每服五十丸。

Leave a Reply