No2720模特唐安琪警花搜查官制服红色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真75P唐安琪秀人网

No2720模特唐安琪警花搜查官制服红色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真75P唐安琪秀人网

足太阳兮膀胱经,目内眦角始睛明,眉头陷中攒竹取,曲差神庭傍寸五,五处直行后五分,承通络却玉枕穴,后循俱是寸五行。[9]又与手足太阳阳维,会于肩后大骨下胛上廉,臑俞穴也。

注:[1]听会穴,主治耳聋耳鸣,牙车脱臼,齿痛,中风,瘈瘲,喎邪等证。 龟胶(蛤粉炒成珠) 鹿角胶(蛤粉炒成珠) 虎胫骨(酥油炙)何首乌   (黑豆拌,蒸晒各九次) 川牛膝(酒洗晒干) 杜仲(姜汁炒断丝)锁阳   当归(酒洗炒干)各二两威灵仙(酒洗)黄柏(酒洗晒干,小盐少许酒炒)   人参(去芦) 羌活 干姜 白芍药(微炒) 云白术(土炒)各一两   熟地黄三两 大川附子(童便盐水各一碗,生姜二两切片同煮一整日,   令极熟,水干再添,盐水煮毕取出,剥皮切薄片,又换净水,入川黄连   五钱,甘草五钱,同煮长香三炷,取出晒干,如琥珀明亮色方用)一两   共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,每服三钱,空心淡盐汤送下。

[2]宜用镇肝明目羊肝丸,久服可愈。<1>手必屈转向后,骨缝裂开,不能抬举,亦不能向前,惟忸于肋后而  <2>其气血皆壅聚于肘,肘肿如椎,其肿不能过腕,两手脉反胀,瘀血  <3>如肿处痛如针刺不移者,其血必化而为脓,则腕掌皆凉,或麻木。

瘿瘤诸证,用药缓缓消磨,自然缩小;若久而脓血崩溃,渗漏不已者,皆为逆证,不可轻用刀针决破,以致出血不止,立见卮殆。至阳专灸黄疸病,兼灸痞满喘促声,命门老虚腰痛证,更治脱肛痔肠风。

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀肾经原络应刺病,大小腹痛大便难,脐下气逆脊背痛,唾血渴热两足寒。其药只用水煎,不宜酒煎,此法颇收功效  [4]如牙断跌磕砍伤:  <1>牙齿未动者,用芙容膏涂之。

急服五香汤及仙方活命饮,宣通壅滞;脓熟针之,脓少而多水者,以陀僧膏贴之。[2]如初起时男先灸左,女先灸右,兼灸风池穴尤效。

Leave a Reply