No4260模特凯竹姐姐剧情主题私房脱黑色吊裙露紫色情趣内衣诱惑写真39P凯竹姐姐秀人网

No4260模特凯竹姐姐剧情主题私房脱黑色吊裙露紫色情趣内衣诱惑写真39P凯竹姐姐秀人网

 日轻夜重,属阴虚,二陈加当归。螈,拘急也,,弛纵也。

苟非外感,而初起身热,是毒盛于里而达于外也。此与赤白游风相类,所异者,彼游走而此痞耳。

刘寄奴末六钱,玄胡索末四钱,姜汁热酒调服亦佳,皆通理气血之剂也。洁古云∶如自汗,津液外亡,小便自少,不可利之,使营卫枯竭,无以制火,当退热止汗,小遗尿。

宜调胃承气热服,下宿结而呕止。盖表阳被邪所郁,方欲就温暖以宣通。

 午前阳升之时服之,数帖而愈。然里邪既去,但得饮食少进,十数日后,中气利下。

蟹毒∶紫苏煮汁,饮三升。 口渴,详有下证者下之,邪去而渴自减,若用生津止渴药,无效也。

Leave a Reply